Monday, August 27, 2012


Venezuela, 1954
Lisette Model